Kozmetika&Život

Food love

Bolognese sauce á la Ramsey

Kako smo D & ja usavršili bolonjez po Ramseyu… Kada tvoj SO (significant other/bolja polovica) obožava mljeveno meso i brije na Kaizen ( kaizen znači constant improvement, tj. to je princip gdje se bilo koji aspekt života poboljšava, usavršava) onda radiš jedno jelo sto puta…
Read more

Share